Articole Profesionale

In aceasta sectiune publicam articole de analiza cu privire la solutionarea unor probleme de contabilitate, fiscalitate, legislatie, tehnica de calcul, informatizare, utilitare software...etc.

Specialistii care ofera servicii in domeniile mai sus mentionate isi pot promova afacerea publicand articole (analiza, tutoriale, solutii) in aceasta zona.

Ne rezervam dreptul de a refuza articolele pe care le consideram inoportune.

Pentru publicarea articolelor ne puteti contacta chiar acum.

Va recomandam sa va configurati contul de pe site astfel incat sa primiti periodic NewsLetter-ul nostru.
Articole Noutati
Abonament Noutati
Noutati RSS

Microsoft Partner
Nexus ERP certificat Windows 8 Logo

Hostalion

GHID pentru aplicarea sistemului TVA la incasare

 
- Legislatie Firme -

Persoanele impozabile care au sediul activitatii in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 oct. 2011 - 30 sep. 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica incepand cu 01.01.2013 sistemul TVA la incasare.

In acest material am incercat sa sintetizam, pe scurt si speram pe intelesul tuturor, principalele implicatii privind aplicarea, incepand cu 01.01.2013, a sistemului TVA la incasare.

Pentru entitatile care aplica sistemul TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii cu exceptiile:
 • partenerul (cumparatorul) nu are sediul in Romania- codul fiscal nu are atributul RO;
 • factura emisa se supune regimului special de TVA (turism, bunuri second hand, opere de arta, etc.);
 • operatiuni scutite de TVA;
 • operatiuni cu taxare inversa;
 • livrari de bunuri sau prestari servicii in afara Romaniei;
 • incasarile partiale sau totale in numerar anterior si in data facturarii;
 • in a 90 zi calendaristica de la data emiterii facturii pentru sumele neincasate;
 • in a 90 zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii in cazul in care nu a fost emisa;
 • partenerul (cumparatorul) face parte din acelasi grup fiscal unic cu vanzatorul.

  Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100 / 124, in cazul cotei standard, si 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, in cazul cotelor reduse.

  Conform Codului fiscal, prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau sau de la un tert, precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.

  Important este faptul ca pentru facturile partiale emise de catre persoana impozabila inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare, care nu au fost incasate integral inainte de intrarea in sistem, orice suma incasata/platita dupa intrarea furnizorului/prestatorului in sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la intrarea in sistem, atat la furnizor cat si la beneficiar.

  In mod similar, pentru facturile partiale emise de catre persoana impozabila inainte de iesirea din sistemul TVA la incasare, care nu au fost incasate integral inainte de iesirea din sistem, orice suma incasata/platita dupa iesirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la iesirea din sistem, atat la furnizor cat si la beneficiar.

  Persoana impozabila care incaseaza partial o factura cuprinzand contravaloarea unor livrari de bunuri/prestari de servicii care contin mai multe de cote de TVA si/sau mai multe regimuri de impozitare, are dreptul sa aleaga bunurile/serviciile care considera ca au fost incasate partial pentru a determina suma taxei incasate in functie de cote, respectiv regimul aplicabil.

  In cazul compensarii intre persoane juridice procedura de urmat este urmatoarea:
  1) pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile si care au o valoare individuala mai mare de 10.000 lei, compensarea trebuie realizata pe baza ordinul de compensare emis de IMI (Institutul de Management si Informatica);
  2) pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare individuala mai mica de 10.000 lei:
    i) in cazul in care persoanele juridice opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se va realiza prin IMI, conform pct. 1,
    ii) in cazul in care persoanele juridice nu opteaza sa intre in sistemul de compensare prevazut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se realizeaza pe baza documentelor prevazute de H.G. nr. 685/1999.

  Ajustarea bazei de impozitare
  Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
  a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
  b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;
  c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
  d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
  e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

  In situatii precum reduceri de preturi, anularea totala sau partiala a unui contract, care intervin ulterior facturarii, contribuabilii vor emite facturi in care inscriu cu semnul minus baza impozabila si TVA aferenta acestor operatiuni, chiar daca TVA nu a devenit exigibila ca urmare a incasarii facturii.
  Ca regula, atat la beneficiar cat si la furnizor/prestator, se ajusteaza mai intai taxa neexigibila si doar in situatia in care nu mai exista diferente de taxa neexigibila se ajusteaza taxa colectata la furnizor/prestator, respectiv taxa deductibila la beneficiar.

  Cursul de schimb valutar

  (1) Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

  (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza, iar, in cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3) - (8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare.
  In situatia in care se utilizeaza cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana, conversia intre monede, altele decat moneda euro, se realizeaza prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana.

  In sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare.
  In cazul emiterii de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii, inclusiv in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare. in cazul incasarii de avansuri pentru care factura este emisa ulterior incasarii avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor incasate.

  La data emiterii unei facturi pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in cazul in care baza impozabila este stabilita in valuta, aceasta trebuie convertita in lei la cursul de schimb din data exigibilitatii TVA. in cazul operatiunilor supuse TVA la incasare, deoarece la data emiterii facturii este posibil ca taxa sa nu fie inca exigibila, nefiind incasata, a fost necesara stabilirea unei reguli pentru a determina TVA neexigibila aferenta operatiunii respective. Regula este stabilita de Codul fiscal si prevede ca se va aplica acelasi curs de schimb valutar pentru conversie ca si in situatia in care operatiunea nu ar fi fost supusa TVA la incasare.

  Sistemul TVA la incasare nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa.

  Data incasarii poate fi:

  a) in cazul in care plata se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/prestarii de servicii efectuate de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare, este:
    1) data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia in situatia in care cumparatorul este emitentul instrumentului de plata, indiferent daca incasarea este efectuata de funrizor/prestator sau de alta persoana;
    2) data girului catre furnizor/prestator, in situatia in care cumparatorul nu este emitentul instrumentului de plata, in acest scop fiind obligatorie pastrarea unei copii a instrumentului de plata in care este mentionata si persoana catre care a fost girat instrumentul de plata;
  b) in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator, data platii este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidentiata in extrasul de cont, nu este considerata plata;
  c) in cazul platilor prin banca de tipul transfer-credit, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;
  d) in cazul cesiunii de crente si a compensarii, se aplica corespunzator prevederile pct. 162 alin. (12), respectiv pct. 162 alin. (13)-(14) din Codul fiscal, pentru a determina data platii;
  e) in cazul platii in natura, data platii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrare/prestarea care reprezinta contrapartida pentru achizitia de bunuri/servicii efectuata."

  Avand in vedere ca pentru a deduce TVA este necesara plata facturii, documentele pe baza carora se va considera ca plata a fost efectuata in functie de modalitatile de plata sunt: plata prin banca,compensarea, cesiunea de creante, utilizarea instrumentelor de plata de tip cambie, cec, bilet la ordin.

  Ppentru justificarea deducerii TVA se prevede la art 146 din Codul fiscal obligativitatea prezentarii documentului de plata alaturi de factura.

  Persoana impozabila trebuie sa ajusteze, la data modificarii intervenite, taxa deductibila aferenta serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila pierde dreptul de deducere a taxei ca urmare a unor situatii cum ar fi:
  a) modificari legislative;
  b) modificari ale obiectului de activitate;
  c) alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere.

  Ajustarea reprezinta in aceasta situatie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata deduse initial si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

  In cazul modificarii utilizarii unui bun dupa achizitia acestuia, respectiv utilizarea pentru operatiuni cu sau fara drept de deducere, conduce la efectuarea unor ajustari de TVA prin care trebuie sa se asigure ca persoana impozabila va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv in masura in care acesta este utilizat pentru operatiuni care dau drept de deducere.
  Problema devine mai complicata in cazul persoanelor care au achizitionat bunuri de la persoane care aplica TVA la incasare, precum si a achizitiilor efectuate de persoanele care aplica TVA la incasare, si care nu au achitat integral TVA, diferenta de taxa neachitata fiind neexigibila. Prin norme s-au dat exemple pentru a clarifica modul in care vor proceda persoanele care efectueaza ajustari de TVA, in special in cazul activelor corporale fixe, care nu sunt bunuri de capital, in vederea respectarii principiului enuntat in cazul taxei neexigibile care devine deductibila sau nedeductibila pe masura platii.

  Ajustarea TVA pentru bunuri de capital

  In situatia in care la data la care intervine un eveniment care genereaza ajustarea nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, se determina taxa care ar fi deductibila sau nedeductibila corespunzator utilizarii bunului de capital pentru operatiuni cu sau fara drept de deducere in cadrul perioadei de ajustare si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care taxa a fost platita.

  Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumparari si vanzari

  Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura.

  In jurnalele pentru vanzari se inscriu si urmatoarele informatii in cazul acestor operatiuni:
  a) numarul si data documentului de incasare, sau dupa caz, data la care a expirat termenul limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin.(5) din Codul fiscal;
  b) valoarea integrala a contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;
  c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;
  d) valoarea incasata, inclusiv TVA, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei incasate, sau dupa caz, la expirarea termenului limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal se evidentiaza daca exista diferente de sume neincasate, care devin exigibile precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei respective;
  e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

  In cazul jurnalelor pentru vanzari facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru vanzari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ori ca urmare a incasarii, sau, dupa caz la expirarea termenului limita de 90 de zile.

  In jurnalele pentru cumparari se mentioneaza obligatoriu si urmatoarele informatii:
  a) numarul si data documentului de plata;
  b) valoarea integrala a contravalorii achizitiei de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;
  c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;
  d) valoarea platita, inclusiv TVA si corespunzator baza impozabila si TVA exigibila;
  e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

  Persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri/servicii pentru operatiuni supuse sistemului TVA la incasare de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare, inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii chiar daca taxa nu este deductibila in perioada fiscala in care a fost emisa factura.

  Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare, nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice.


 • Legislatie Firme
  07.11.2012

  Inapoi un articol Toate articolele Inainte un articol Email articol Tipareste articol


  Soft Salon,Frizerie,SPA,Gym
  Vrei sa stii cu ce te ajuta?
  www.nexusmedia.ro
  24,78 € impreuna cu gazduire
  29,99 € fara gazduire
  www.123host.ro
  Solutie destinata Certificator
  de calitate (iso, haccp, etc)
  www.nexusmedia.ro
  Soft: Salon, Frizerie, SPA, Gym
  Vrei sa stii ce face?
  www.nexusmedia.ro
  Informatizare completa Magazin
  Supermarket, Statie de benzina
  www.nexusmedia.ro
  Comanda Domeniu .RO cu 24,78 €
  Rezervare instantanee...
  www.123host.ro
  Solutie Informatizare Service-Auto
  PreComanda, Istoric,Tarife,Factura
  www.nexusmedia.ro
  Solutie facturare integrata
  Magazine si Depozite.
  www.nexusmedia.ro
  Bine ati venit! Va rog sa intrati..
  Cu ce va servim?
  www.nexusmedia.ro
  Solutie: Restaurant,Bar,Gelaterie,
  FastFood,Catering * Touch&PDA
  www.nexusmedia.ro

  Index   |   Nexus Media   |   Produse   |   Descarca   |   Distributie   |   Comanda   |   Suport   |   Noutati   |   Abonament noutati   |   Contact
  NexusMedia.ro © 2015     Termeni si conditii de utilizare | Acord de licentiere
      Linkuri utile
     NXM Online Tools
  NXM.ro

     Nexus ERP Software
  NexusERP.ro

     Cursuri de schimb valutare
  cursvalutar-db.ro

     Gazduire web si Domenii .RO
  123Host.Ro

     Valideaza Coduri Uzuale
  Valideaza.Ro

     Coduri Postale
  CoduriPostale-db.Ro

     Coduri Utile
  123Coduri.Ro