Articole Profesionale

In aceasta sectiune publicam articole de analiza cu privire la solutionarea unor probleme de contabilitate, fiscalitate, legislatie, tehnica de calcul, informatizare, utilitare software...etc.

Specialistii care ofera servicii in domeniile mai sus mentionate isi pot promova afacerea publicand articole (analiza, tutoriale, solutii) in aceasta zona.

Ne rezervam dreptul de a refuza articolele pe care le consideram inoportune.

Pentru publicarea articolelor ne puteti contacta chiar acum.

Va recomandam sa va configurati contul de pe site astfel incat sa primiti periodic NewsLetter-ul nostru.
Articole Noutati
Abonament Noutati
Noutati RSS

Microsoft Partner
Nexus ERP certificat Windows 8 Logo

Hostalion

Contabilizare imobile luate in concesiune

 
- Legislatie Firme -

Se reflecta ca imobilizari necorporale atunci când contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi înregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul în care contractul prevede plata unei chirii, si nu o valoare amortizabila, în contabilitatea entitatii care primeste concesiunea se reflecta cheltuiala reprezentând chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

Pentru exemplificarea înregistrarii în contabilitate a operatiunilor ce decurg din preluarea în concesiune a unor bunuri, se considera o entitate care preia un bun în concesiune, pentru o perioada de 40 de ani. Se va exemplifica atât situatia în care concesiunea nu se poate recunoaste ca activ, cât si situatia în care aceasta poate fi înscrisa în activul bilantului. In cazul celor doua situatii prezentate în continuare, se utilizeaza aceleasi date cu privire la obiectul concesiunii, durata concesiunii, valoarea redeventei (în acest caz, trimestriala), termenele scadente. Operatiunile ce decurg din derularea contractului de concesiune se vor înregistra în contabilitate, în functie de prevederile contractuale. Astfel, în prima situatie, în care contractul nu prevede o valoare amortizabila a concesiunii, ci doar plata unor redevente lunare, concesiunea nu se poate recunoaste ca activ. In cea de-a doua situatie, contractul prevede o durata si o valoare totala a concesiunii, ceea ce permite recunoasterea acesteia ca activ în bilant.
Exemplu A. Situatia în care concesiunea nu se poate recunoaste ca activ.
O entitate primeste în concesiune un imobil, împreuna cu terenul aferent, apartinând domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 de ani începând de la data de 01.01.2016. In contractul încheiat între cele doua parti nu se stabileste valoarea totala a concesiunii, ci doar valoarea redeventei trimestriale datorate, care este în suma de 10.000 lei. La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreuna cu terenul aferent. Plata redeventei se va face trimestrial, la data de 15 a primei luni a trimestrului. Pentru înregistrarea operatiunilor, se vor efectua urmatoarele articole contabile:
Data: 01.01.2016
a) Conform contractului, înregistrarea sumelor reprezentând redeventele datorate pe toata perioada concesionarii în valoare totala de 1.600.000 lei (10.000 x 4 trimestre x 40 ani):
Debit cont 8036, 1.600.000 lei Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
Data: 15.01.2016
b) Inregistrarea redeventei aferente trimestrului I - anul 2016:
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile = 401 Furnizori 10.000 lei
si concomitent,
Se înregistreaza sumele respective în creditul contului 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate Credit cont 8036 10.000 lei Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii assimilate
c) Achitarea datoriei fata de furnizori:
401 Furnizori = 5121 Conturi la banci în lei 10.000 lei
Nota: Inregistrarile prezentate mai sus se repeta pentru fiecare data scadenta stabilita în contract.
Data: 31.12.2016 Soldul contului 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate la data de 31.12.2016 este de 1.560.000 lei (10.000 x 4 trimestre x 39 ani) si reprezinta contravaloarea redeventelor pe care entitatea le are de achitat pâna la încheierea contractului de concesiune.
Inregistrarile se efectueaza similar pâna la încheierea contractului.
La încheierea perioadei de concesionare, o data cu plata ultimei redevente, contul 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii assimilate, se soldeaza.

B. Situatia în care concesiunea se poate recunoaste ca activ
O entitate primeste în concesiune un imobil, împreuna cu terenul aferent, apartinând domeniului public al statului. Durata concesiunii este de 40 ani începând de la data de 01.01.2016. Prin contractul de concesiune s-a stabilit ca valoarea totala a concesiunii primite este de 1.600.000 lei, iar valoarea redeventei trimestriale datorate este de 10.000 lei. La expirarea perioadei de concesionare se restituie imobilul luat în concesiune, împreuna cu terenul aferent. Plata redeventelor se va face trimestrial, la data de 15 a primei luni a fiecarui trimestru. Amortizarea concesiunii se efectueaza pe durata de folosire a acesteia, prevazuta în contractul de concesionare, prin utilizarea metodei liniare. Amortizarea anuala este 1.600.000 lei /40 ani = 40.000 lei/an Amortizarea lunara este 40.000 lei /12 luni = 3.333,33 lei/luna
Anul 2016: Concesiunea este recunoscuta ca activ.
a) Se înregistreaza în contabilitate valoarea totala a concesiunii primite:
205 Concesiuni, brevete, licente,..= 167 Alte împrumuturi si datorii asimilate 1.600.000 lei
si concomitent se înregistreaza în afara bilantului activul primit în concesiune, în debitul contului 8038 Alte valori în afara bilantului.
b) Inregistrarea amortizarii lunare a concesiunii:
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 3.333,33 lei
Aceasta înregistrare contabila se repeta în fiecare luna, pe durata concesionarii:
c) Achitarea redeventei datorate pentru trimestrul I al anului 2016, conform contractului:
Redeventele facturate de proprietarul bunului cedat în concesiune se înregistreaza prin articolul contabil
167 = 404
si
404 = 5121,
( taxa pe valoarea adaugata are regimul stabilit de Codul fiscal).
Soldul contului 167 Alte împrumuturi si datorii asimilate la 31.12.2016 este 1.560.000 lei (1.600.000 - 40.000), si reflecta contravaloarea redeventelor pe care entitatea le are de achitat pâna la expirarea perioadei de concesionare. In bilantul încheiat la data de 31.12.2016, concesiunea primita se reflecta la imobilizari necorporale, la valoarea de 1.560.000 lei, reprezentând valoarea de intrare (1.600.000 lei) diminuata cu ajustarile cumulate de valoare, respectiv amortizarea (în cazul nostru 40.000 lei reprezentând amortizarea aferenta primului an de concesionare).
Nota: Inregistrarile contabile prezentate mai sus se efectueaza în fiecare luna, respectiv trimestru, pâna la expirarea perioadei de concesionare.
La expirarea duratei contractului, dupa amortizarea integrala, se înregistreaza restituirea imobilului si a terenului aferent si, implicit, scoaterea din evidenta a concesiunii primite:
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor...= 205 Concesiuni, brevete, licente, ... 1.600.000 lei
si concomitent
Credit cont 8038 Alte valori în afara bilantului
Legislatie Firme
19.01.2016

Inapoi un articol Toate articolele Inainte un articol Email articol Tipareste articol


Soft: Salon, Frizerie, SPA, Gym
Vrei sa stii ce face?
www.nexusmedia.ro
Comanda Domeniu .RO cu 24,78 €
Rezervare instantanee...
www.123host.ro
Solutie Informatizare Service-Auto
PreComanda, Istoric,Tarife,Factura
www.nexusmedia.ro
Totul despre salarii,
raportari si declaratii
www.nexusmedia.ro
Solutie ERP Completa
Preia Controlul Afacerii Tale!
www.nexusmedia.ro
Solutie: Restaurant,Bar,Gelaterie,
FastFood,Catering * Touch&PDA
www.nexusmedia.ro
Auto*Utilaje*Tarife*Consumuri
Alarme si atentionari configurabile
www.nexusmedia.ro
Solutie facturare integrata
Magazine si Depozite.
www.nexusmedia.ro
Solutie Software Integrata
Laboratoare Analize Medicale
www.nexusmedia.ro
Bine ati venit! Va rog sa intrati..
Cu ce va servim?
www.nexusmedia.ro

Index   |   Nexus Media   |   Produse   |   Descarca   |   Distributie   |   Comanda   |   Suport   |   Noutati   |   Abonament noutati   |   Contact
NexusMedia.ro © 2015     Termeni si conditii de utilizare | Acord de licentiere
    Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro